Na terenie gminy Pruszcz powstanie farma wiatrowa. Są już pierwsze pozwolenia na budowę

0
123
Bezpłatne ogłoszenia drobne

Plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony w 2011 roku przewiduje budowę farmy wiatrowej obejmującej 35 wiatraków rozstawionych na polach między wsiami Serocka, Łowina, Łowinka, Gołuszyc, Bagniewa, Brzeźna, Nieciszewa, Mirowic i Pruszcza. Obecnie inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę powyższych instalacji elektrowni wiatrowych. Dwie inne lokalizacje w Niewieścinie i Mirowicach takie pozwolenia już posiadają

W związku z wejściem nowej ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, mówiącej, że w przypadku nowych budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej w skład której wchodzi zabudowa mieszkaniowa w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. od 16 lipca 2016r., będzie możliwość prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na podstawie przepisów dotychczasowych, które stwarzają możliwość zabudowy mieszkaniowej  w odległości ok. 500 m od wiatraków.

Odległość wiatraka od budynków nie będzie miała wpływu na przebudowę, nadbudowę, rozbudowę, remont, montaż lub odbudowę budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi zabudowa mieszkaniowa.

Nowa ustawa dopuszcza iż w ciągu wspomnianych 36 miesięcy gmina będzie mogła uchwalać miejscowe plany przewidujące lokalizację budynków mieszkalnych albo budynków o funkcji mieszanej na podstawie dotychczasowych przepisów. I oczywiście nasza gmina w takim wypadku będzie zmuszona do opracowania tychże planów.

W myśl tejże ustawy w naszej gminie nie powstanie już żaden nowy plan zagospodarowania, który by dopuszczał budowę nowych elektrowni wiatrowych ze względu na odległość od budynków mieszkalnych.

Według wójta Dariusza Wądołowskiego budowa wiatraków przyczyni się do rozwoju gminy. Dzięki wzmocnionemu budżetowi będzie można realizować takie inwestycje jak budowa dróg, chodników, ścieżek rowerowych, remonty szkół, czy budowę żłobka.

Informacja: Urząd Gminy w Pruszczu

Bezpłatne ogłoszenia drobne

ZOSTAW ODPOWIEDŹ