Bezpłatne ogłoszenia drobne

Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ogłosił wstępną listę inwestycji, które uzyskają dofinansowanie z budżetu państwa w ramach narodowego programu budowy dróg lokalnych (tzw. “schetynówki”). Na liście jest wiele projektów z naszego powiatu

“Schetynówkami” nazywane są drogi objęte rządowym Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych, którego głównym celem jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. Program został opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji kierowanym wówczas przez ministra Grzegorza Schetynę (stąd nazwa) w październiku 2008 roku.

Ile pieniędzy było do podziału?

W tym roku do podziału w naszym województwie zostało przeznaczonych 61 mln złotych. Dofinansowanie jednej inwestycji nie mogło przekroczyć 3 mln zł i 50 proc. całej wartości projektu. 61 mln zł zostało podzielone na dwie części. O połowę ze środków ubiegały się powiaty, o drugą połowę gminy. Każdy powiat mógł złożyć dwa wnioski, a gmina jeden. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz ogłosił właśnie wstępną listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Chociaż lista nie jest ostateczna (powiaty i gminy mają dwa tygodnie na odwołania), to można zakładać że zakwalifikowane drogi z wysokim prawdopodobieństwem będą budowane.

Kryteria wyboru

O wyborze decydował szereg kryteriów, między innymi, jak droga przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, czy droga jest ważnym elementem spójnej sieci dróg, czy ułatwi dojazd do instytucji publicznych itd. (pełna lista kryteriów dostępna jest w ogłoszeniu o konkursie). W tym roku wpłynęły 73 wnioski w konkursie na drogi gminne i 30 na dróg powiatowe. Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania to prawie  123 mln zł, czyli ponad dwa razy więcej niż pula środków do podziału.

Drogi powiatowe w czołówce

We wstępnej liście rankingowej dróg powiatowych, na pierwszej i trzeciej pozycji uplasowały się projekty powiatu świeckiego:

  • przebudowa drogi powiatowej Nowe-Tryl-Wielki Lubień (nr 1218C) o długości 12,8 km opiewający na kwotę 4,2 mln zł (dofinansowanie to 2,1 mln)
  • przebudowa drogi Jeżewo-Piskarki-Sulnowo (nr 1249C) o długości 9 km, dofinansowanie 3 mln, łączny koszt inwestycji 6 mln.

Najlepsze projekty gmin

We wstępnej liście rankingowej dróg gminnych projekty czterech gmin zakwalifikowały się do dofinansowania. Są to Pruszcz, Lniano, Bukowiec i Świekatowo.

Najwyżej z naszego powiatu (na czwartej pozycji) uplasował się projekt w gminie Pruszcz dotyczący przebudowy ul. 3 Maja w Pruszczu. Wnioskowana kwota dofinansowania to 0,9 mln, a ogólna wartość projektu ma wynieść 1,8 mln.

Na 15 pozycji uplasował się projekt gminy Lniano dotyczący przebudowy drogi leżącej w ciągu dróg nr 030409C Jędrzejowo-Wętifie i nr 030410C Sławno-Lniano. Wnioskowana kwota dofinansowania to 2,5 mln, a ogólną wartość projektu szacuje się na kwotę 5 mln.

Kolejnym wstępnie zakwalifikowanym projektem są przebudowy dróg  Branica-Franciszkowo (nr 030905C) o długości około 1300 m i  Polskie Łąki-Branica (nr 030906C) o długości 1300 m w gminie Bukowiec (inwestycja zajęła 17 miejsce w rankingu). Wartość całego projektu to 2,35 mln złotych, dofinansowanie ma stanowić połowę tej kwoty.

Ostatnim projektem zakwalifikowanym do dofinansowania (pozycja 20) jest przebudowa drogi gminnej nr 030804C w miejscowościach Świekatowo i Jania Góra. Kwota dofinansowania wynieść ma 770 tys. zł, a łączny koszt projektu to dwa razy tyle.

Projekty wstępnie odrzucone

Część projektów z naszego powiatu została wstępnie odrzucona (gminy mają dwa tygonide na odwołanie). Wstępnie pieniędzy wystarczy na 31 projektów. Najmniej do dofinansowanie zabrakło przebudowie ulicy Żwirki i Wigury w Świeciu wraz z przebudową skrzyżowania i parkingu. Ta inwestycja zajęła 33 miejsce. 39 miejsce zajęła droga w gminie Dragacz (Fletnowo-Grupa). Ze względów formalnych odrzucono projekt gminy Warlubie. Gminy Osie, Nowe, Drzycim i Jeżewo w ogóle nie złożyły wniosków.

Pełna lista rankingowa dostępna jest pod linkiem: http://www.bip.bydgoszcz.uw.gov.pl/files/zalaczniki-do-artykulow/wstepna_lista_rankingowa.pdf

Rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do 31 marca 2017.

Bezpłatne ogłoszenia drobne

2 KOMENTARZE

  1. Ze Jeżewo nie złozyło wniosku cóż wójt ma lepsze zajęcie jak odbieranie 500+ rodzinom gdy ktoś pracuje za granicą,kto wybrał takiego wójta,masakra…..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ