Kto może ubiegać się o kredyt bankowy?

0

Zastanawiają się Państwo nad kupnem mieszkania, domu czy samochodu, bądź skorzystania z dodatkowej gotówki, której brakuje? W tym artykule m.in. podpowiadamy na jakiego rodzaju kredyty mogą Państwo liczyć, planującym kupić nieruchomości wyjaśniamy jaki wkład własny należy mieć oraz sprawdzamy czy są ograniczenia wiekowe kredytobiorcy.

Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim posiada szeroką ofertę kredytów dla osób fizycznych:

  1. Kredyty konsumenckie – są to kredyty z przeznaczeniem na własne potrzeby konsumpcyjne tj. dowolny cel. Kredyt konsumencki gwarantuje szybki dostęp do pieniędzy, jednocześnie minimalizując opłaty, których można spodziewać się korzystając z pożyczki pozabankowej.
    Wśród kredytów konsumenckich wyróżniamy:

a.Kredyty gotówkowe – maksymalna kwota kredytu to aż 255 tys. zł, okres spłaty kredytu można rozłożyć do 5 lat i w zależności od decyzji Klienta spłata następuje w miesięcznych ratach równych lub malejących;
b.Kredyty odnawialne w ROR – udostępniane są w formie odnawialnej linii kredytowej w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym (ROR). Warunkiem uzyskania takiego kredytu jest posiadanie rachunku ROR w Banku lub przeniesienie rachunku ROR z innego banku. Kredyt udzielany jest na maksymalnie 5 lat, a jego wysokość uzależniona jest od wpływów wynagrodzenia (świadczenia) na rachunek;
c.Karty kredytowe – do wyboru Klienta posiadamy karty VISA i MasterCard  z terminem ważności do 4 lat, z możliwością automatycznego wznowienia karty na kolejny okres. Wygodny sposób na zakupy przez internet (w tym zamawianie biletów, rezerwacja hoteli) z 52 dniowym terminem na spłatę zadłużenia bez odsetek.

2. Kredyty hipoteczne – to kredyty związane z finansowaniem nieruchomości, w przypadku których zostało ustanowione zabezpieczenie w postaci hipoteki lub hipoteka stanowi zabezpieczenie dominujące.
Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim posiada w swojej ofercie trzy rodzaje kredytów hipotecznych:

a.Kredyty mieszkaniowe – jak sama nazwa wskazuje przeznaczone są na zaspokajanie celów mieszkaniowych poprzez np. zakup mieszkania czy budowę domu, ale również remont, modernizację nieruchomości mieszkalnej, zakup działki budowlanej, czy spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku.
Ogólne warunki kredytu:

- Reklama -

Minimalny udział środków własnych w finansowanym przedsięwzięciu nie może być niższy niż 20%; dla przykładu kupując mieszkanie za 500 tys. zł – 100 tys. zł to wymagane środki Kredytobiorcy, natomiast 400 tys. zł stanowi kredyt bankowy. Istnieje oczywiście możliwość wykupienia ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, które pozwoli ograniczyć udział środków własnych do 10% wartości inwestycji, jednakże spowoduje ono wzrost marży kredytu w okresie ubezpieczenia tzn. że kredyt będzie po prostu droższy.
Należy również zaznaczyć, że wkład własny to nie tylko środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym czy rachunku lokaty terminowej. Wkładem własnym mogą być wykonane prace budowlane czy też zgromadzony materiał w przypadku budowy domu, jak również wartość  działki zakupionej za środki własne, na której będzie budowany dom jednorodzinny.
Maksymalny okres kredytowania wynosi 25 lat.
Na maksymalny okres kredytowania wpływa wiek Kredytobiorcy. Mianowicie wiek Kredytobiorcy plus okres kredytowania nie może przekroczyć 70 lat. Dla przykładu osoba w wieku 50 lat może skorzystać z kredytu maksymalnie na 20 lat. Można ten okres wydłużyć do 75 lat pod warunkiem zawarcia przez Kredytobiorcę dodatkowego ubezpieczenia na życie, co wiąże się jednak z dodatkowym kosztem dla Klienta.

Oprocentowanie kredytu stanowi sumę stawki bazowej WIBOR 3M i marży Banku. Stawka WIBOR 3M jest stawką rynkową niezależną od banku, dlatego też na początku każdego kwartału Banku wysyła do Kredytobiorcy informację o wysokości 3 kolejnych rat.
Udzielony kredyt można w każdej chwili spłacić, czy też nadpłacić, bez żadnych dodatkowych prowizji. To odróżnia Bank Spółdzielczy w Pruszczu Pomorskim  od konkurencji – nie pobiera się żadnych opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu. Pozostała do spłaty kwota kredytu może zostać rozterminowana zgodnie z dyspozycją Kredytobiorcy, np. poprzez skrócenie okresu kredytowania przy zachowaniu dotychczasowej wysokości rat lub też obniżenie wysokości rat przy zachowaniu dotychczasowego okresu kredytowania, decyzja w tym zakresie należy do Klienta.

b.Kredyty konsolidacyjne – kredyty przeznaczone są na spłatę kredytu mieszkaniowego udzielonego na cele mieszkaniowe i jednocześnie na spłatę limitów kredytowych, pożyczek hipotecznych, kredytów ratalnych, gotówkowych, samochodowych, innych kredytów konsumpcyjnych. Okres spłaty nie może być dłuższy niż 25 lat. Zastrzega się, że ponad 50% kredytu konsolidacyjnego powinna być przeznaczona na spłatę kredytu udzielonego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Część środków z kredytu może być przeznaczona na dowolny cel.
c.Kredyty konsumpcyjne zabezpieczone hipotecznie – udzielane na dowolny cel konsumpcyjny, z okresem kredytowania do 10 lat; zabezpieczeniem kredytu jest istniejąca nieruchomość mieszkalna.

- Reklama -

Artykuł ukazał się w bezpłatnym dodatku reklamowym publikowanym na łamach Nowego Świecia 7 lutego 2019r.